Strona główna > Aktualności > Treści

Co to jest kwas humusowy

Nov 25, 2015

Kwas humusowy jest ułamkiem substancji humusowych złożonych z długołańcuchowego molekuły o wysokiej masie cząsteczkowej, barwie ciemnobrązowej i rozpuszczalnej w roztworze alkalicznym. Pochodzi z organicznego składnika gleby, humusu, torfu i węgla. Kwas humusowy jest fantastycznym środkiem do pielęgnacji gleby, szczególnie w glebach o niskiej zawartości materii organicznej.