Strona główna > Aktualności > Treści

Znaczenie kwasu humusowego

Jul 19, 2019

Nawóz kwas humusowy stanowi ważną siłę produkcyjną w produkcji rolnej. Ponad 40 lat praktyki badawczo-produkcyjnej dowiodło, że kwas humusowy ma znaczący wpływ.


1. Nawozić glebę. Jest rdzeniem substancji humusowych w glebie i jednorodnym dopasowaniu gleby, wraz ze wzrostem zawartości materii organicznej w glebie, refaktoryzacją struktury ziarnistej gleby, zwiększeniem witalności mikroorganizmów glebowych, równowagą składników odżywczych w glebie, poprawą żyzności gleby, dostosowaniem wartości pH gleby, zmniejszeniem zanieczyszczenia glebę, zmniejsz zasolenie gleby, zwiększenie zdolności magazynowania węgla w glebie i inne funkcje.


2. Zoptymalizuj nawóz. Kwas humusowy jest doskonałym synergetykiem nawozów o śladowych i wysokiej wydajności. Kwas humusowy może zoptymalizować kombinację składników odżywczych, przedłużyć czas działania nawozu i promować dodawanie składników odżywczych. Kwas humusowy może zwiększyć wskaźnik zużycia nawozu średnio o ponad 10 punktów procentowych, co odpowiada wzrostowi netto o 30% ~ 40%. Nawóz kwas humusowy może zmniejszyć dawkę o 5% ~ 20%, aby zapewnić stabilny plon i zwiększyć plon. Nawóz kwas humusowy może zmniejszyć liczbę razy nawożenia, nawóz raz, aby zaspokoić zapasy żywieniowe roślin na sezon wegetacyjny.


3. Stymuluj wzrost. Kwas humusowy jest uznanym na całym świecie naturalnym biologicznym hormonem stymulującym, który jest naturalny, ma lepszą jakość i łagodne usposobienie, a także ma bardzo znaczący efekt stymulujący i wpływa na wzrost upraw. Badanie wykazało, że kwas humusowy miał znaczący wpływ na promowanie wzrostu korzeni i poprawę aktywności korzenia, a regulacja korzenia miała zarówno efekt lokalny (efekt bezpośredni), jak i efekt ogólny (efekt pośredni), a efekt bezpośredni był większy niż efekt pośredni.


4. Chroń ekologię. Organiczna kombinacja kwasu humusowego i nawozów chemicznych może zmniejszyć zużycie azotu, fosforu, potasu i mikrosawozów poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania nawozów chemicznych, co sprzyja oszczędności zasobów i zużycia energii w procesie produkcji nawozów chemicznych, zmniejszając szkodliwe emisje gazów i zmniejszenie wpływu ekosystemu ziemi uprawnej na emisje gazów cieplarnianych i eutrofizację wody.


5. Popraw jakość. Nawóz kwas humusowy może poprawić zawartość składników odżywczych, takich jak skrobia, białko, cukier rozpuszczalny, witaminy itp. Nawóz kwas humusowy może również zmniejszyć pozostałości szkodliwych substancji w produktach rolnych, takich jak niektóre metale ciężkie, azotany i pozostałości pestycydów.


6. Stabilizacja azotu i sekwestracja węgla. Zastosowanie nawozu kwas humusowy może zwiększyć tempo mineralizacji i skumulowaną ilość mineralizacji węgla organicznego w glebie, poprawić skład i kombinację formy próchnicy glebowej, a tym samym zwiększyć zawartość węgla organicznego w glebie.