Strona główna > Aktualności > Treści

Funkcja płynna

Sep 05, 2017

Ciecz jest jedną z trzech głównych postaci fizycznych. Nie ma określonego kształtu i często wpływa na pojemnik. Ale jego objętość jest stała pod niezmiennikiem ciśnienia i temperatury. Ponadto ciśnienie wywierane przez ciecz z boku pojemnika różni się od ciśnienia innych stanów.

Nie ma określonego kształtu, jest płynny i często jest pod wpływem pojemnika. Kształt pojemnika, ciecz, kształt cieczy. Ma pewną objętość, a objętość cieczy jest stała pod niezmiennikiem ciśnienia i temperatury. Trudno skompresować się na mniejszą objętość.

Związek z temperaturą ciśnienia: objętość cieczy jest stała przy niezmiennym ciśnieniu i temperaturze. Ponadto ciecz wywiera nacisk na boki pojemnika, jak również na inne stany fizyczne. To ciśnienie jest wysyłane we wszystkich kierunkach, nie maleje i nie wzrasta wraz z głębokością (im głębsza woda, tym większe ciśnienie wody).

Wzrost temperatury lub obniżone ciśnienie może na ogół odparować ciecz i stać się gazem, takim jak woda grzewcza do pary wodnej. Ciśnienie lub chłodzenie może zasadniczo zestalić ciecz i stać się ciałem stałym, takim jak redukcja wody do lodu. Jednak samo ciśnienie nie powoduje upłynnienia wszystkich gazów, takich jak tlen, wodór i hel.

Ciecz i ciśnienie

Kiedy ciśnienie wynosi P, gdy ciśnienie wynosi P:

P = rho GH

Rho to gęstość cieczy.

G = grawitacja

H = punkt środkowy do powierzchni cieczy

Płyn jest płynny i ma dowolny kształt w tym kształcie. Kiedy van der Waals z ciekłych cząsteczek jest zepsuty, obiekt zamienia się w stan gazowy; Kiedy ciepło między cząsteczkami cieczy zostaje zredukowane, mogą tworzyć się wiązania chemiczne między cząsteczkami, a wiązania chemiczne stają się stałe, gdy dominują molekuły.

Ciekłe i stałe, ciekłe i izotropowe właściwości (właściwości fizyczne w różnych kierunkach), ponieważ obiekty od ciała stałego do cieczy, ze względu na wzrost temperatury, powodują ruch atomowy lub molekularny i nie mogą już utrzymać pierwotnej stałej pozycji, więc generowany jest przepływ. Ale w tym momencie przyciąganie między cząsteczkami lub atomami jest większe, więc nie rozpraszają się, więc ciecz nadal ma pewną objętość.

W rzeczywistości wiele małych obszarów ciekłego wnętrza nadal ma strukturę podobnego kryształu - "regionu krystalograficznego". Płynność to "strefa klasy", którą można przenosić między sobą. Wykonujemy metaforę, na asfalcie z "ruchu", każdy samochód ma ustaloną pozycję to człowiek, który znajduje się w "strefie", a względny ruch między samochodem a samochodem, to tworzy przepływ całego zespołu.

Ciecz różni się od gazu, ma pewną objętość. Ciecz różni się od stanu stałego. Jest płynny i dlatego nie ma ustalonego kształtu. Oprócz ciekłego kryształu, zarówno ciekłe jak i amorficzne ciała stałe są izotropowe, które są głównymi makroskopowymi cechami cieczy.