Strona główna > Aktualności > Treści

Kwas humusowy do odgrywania skutecznej roli

May 18, 2017

Kwas huminowy jest z natury substancją organiczną o dużej cząsteczce. W różnych dziedzinach mają zastosowanie, w procesie sadzenia winogron, przy użyciu nawozów, Humic Acid ma bardzo dobry efekt.

1. Kwasy humusowe mogą odegrać synergistyczny wpływ na nawozy, a oprócz efektu dodawania nawozów, mogą również rozwiązać resztki nawozów w glebie.


2. Może poprawić strukturę agregatów gleby, odrzucamy stosowanie nawozów organicznych, najważniejszą rolą jest zwiększenie przepuszczalności gleby, poprawa struktury kwasów huminowych w glebie, kwas humusowy ma tę cechę.


3. Zwiększenie aktywności pożytecznych mikroorganizmów, dlatego wielu ludzi lubi dodawać nawóz bakteryjny do nawozów bazowych, a kwasy huminowe mogą zwiększać ich aktywność.


4. Aby poprawić zasolenie gleby, kwas humusowy powstawanie wielu gleb solnych jest spowodowane kapilarnością drobnych cząstek w glebie i długotrwałym gromadzeniem się soli w nawozach. Kwas huminowy może sprzyjać tworzeniu się dużych ziarnistych agregatów i zmniejszać kapilarność, aby regulować zasolenie-alkaliczną glebę. Wpływ kwasu humusowego na umierającą sadzonkę płytkich korzeni w glebie solnej jest oczywisty.


5. Ulepszone gleby kwaśne, które mogą nie tylko regulować glebę solną, ale także poprawiać kwaśne gleby.


Dodać: Warto wspomnieć, że po rowu w gronie, w połączeniu z obróbką kwasem humusowym, nie tylko można osiągnąć powyższe zalety, ale także można przyczynić się do odcięcia odzyskiwania korzeni. Wiele przedsiębiorstw jest teraz również w produkcji nawozów wieloskładnikowych kwasu humusowego, kwas humusowy, ale dobry lub zły, trzeba poprawić właściwy wybór produktów.

Określenie "kwas humusowy" nadal stanowi problem. Naukowcy zajmujący się glebą podkreślają mikrobiologiczną rolę procesu formowania, twierdząc, że jest on nazywany kwasem humusowym. Chemik węglowy, z jego główną ewolucją z zakładu, ma się nazywać "kwasem humusowym". Obecnie Humic Acid w dziedzinie zastosowań przemysłowych, ogólne ogólne "kwas humusowy".

Ponieważ kwasy humusowe nie są substancjami czystymi, są one substancjami typu i są złożonymi mieszaninami. Jego skład różni się znacznie od źródła, aw ostatnich latach kwas humusowy nadal definiuje naturę kwasu humusowego z fermentacji, ale jest określany jako "kwas humusowy".


Pojęcie kwasów humusowych w szerokim zakresie znaczeń to: szczątki zwierząt i roślin, głównie pozostałości roślinne, poprzez rozkład i transformację mikrobiologiczną, a także szereg procesów geochemicznych powodowanych i nagromadzonych przez klasę substancji organicznych.