Strona główna > Aktualności > Treści

Kwas humusowy Formacja struktury

Oct 27, 2017

Główne zastosowanie produktów kwasu huminowego w rolnictwie

1, może sprzyjać podziałowi i wzrostowi komórek, aby pobudzić uprawę do zapuszczenia korzeni, Humic Acid może być użyty jako naturalny proszek do korzeni, może być również stosowany do zaprawiania nasion i używania korzeni.

2, może znacznie poprawić zawartość cukru w ​​uprawach, dzięki czemu rośliny o właściwościach przeciw więdnięciu zapobiegają zgnilizni, zgnilizni korzeni, zmniejszają szkodniki i choroby, zmniejszają siłę otwierania szparagów liści roślinnych, kwas humusowy zmniejsza transpirację liści, tak aby organizm wody do poprawić sytuację, Jest naturalnym silnym czynnikiem odporności na susze.

3, w celu poprawy struktury gleby, wspierania tworzenia struktury agregatów gleby, przyspieszenia rozkładu konwersji materii organicznej, szczególnie w przypadku długotrwałego jednorazowego użycia nawozów chemicznych, naprawy maszyn Humic Acid, gruntów ornych spowodowanych znaczącym efektem poprawy gleby.

4, zneutralizować pH gleby, w celu pogodzenia wartości PH gleby, Kwas Humusowy zwiększyć pierwiastków śladowych od korzenia do liści lub innych części operacji liczby przyspieszonego metabolizmu pochłaniania pierwotnego produktu, tym samym podnosząc jakość produktów rolnych .

1, spoiwo brykietu. Dodaj niewielką ilość dobrego ziarna, dobrego rozkładu Humic Acid, aby brykiet miał wystarczającą wytrzymałość i stabilność na gorąco i na zimno.

2, dodatki ceramiczne. Może poprawić wytrzymałość kęsów ceramicznych o około 80%, wskaźnik plastyczności 40% lub więcej, może zwiększyć zawartość błota, opóźnić przepływ gnojowicy o ponad 50%, jest dobrym żelantem, kwasem humusowym, aby poprawić zieloną masę niebieskich kwiatów i jej zdolność absorpcyjna glazury

3, pomoce wiertnicze. Może poprawić smarowanie ściany, Humic Acid jest znaczącym efektem przeciwzbieżności.

4, może być stosowany jako pasza, dodatki medyczne, detergenty do kotłów i stabilizator jakości wody.

Kwas huminowy jest mieszaniną naturalnych organicznych związków wielkocząsteczkowych. Szeroko występujący w przyrodzie, udział kwasu humusowego w glebie jest największy, gleba kwas humusowy jest fizykochemiczna heterogenna złożona mieszanina o masie cząsteczkowej jest polidyspersyjna, mieszanina jest naturalna, kwas humusowy o wysokiej masie cząsteczkowej, żółto-czarny, amorficzny, koloidalny, Tłuszczowy i aromatyczny organiczny skład polielektrolitu, nie może używać jednej struktury chemicznej, która.

1, cały proces zielonej żywności, system technologii kontroli jakości, całość dotarła do UE, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów rozwiniętych, standardy jakości i bezpieczeństwa żywności, jest w międzynarodowych standardach, ale w jaki sposób produkować zielone i bezpieczne żywności, podstawowym problemem jest jak przezwyciężyć i Aby zapobiec problemowi zanieczyszczenia gleby Z punktu widzenia nawożenia, musimy stosować się do kombinacji nawozów organicznych i nieorganicznych, Humic Acid stosowanie nawozów kwaśnych humus jest jedynym wyborem, humic Kwasy i nawozy można łączyć, uzyskując efekt zintegrowany 1 +1> 2.

2, duża liczba badań wykazała, że ​​kwas humusowy jest przyjacielem nawozów nieorganicznych, nawozem azotowym jest środkiem opóźniającym uwalnianie i stabilizatorem, synergetykem nawozu fosforowego Humic Acid, środkiem ochronnym potażu, jest śladowy element regulatora i czynnika chelatującego, Kwas ma znaczny efekt synergistyczny na nawóz, jest światowym nawozem w Everest.

3, przyszły kierunek rozwoju nawozów humusowych to: inteligentny, profesjonalny Humic Acid, kompozyt, długoterminowy, granulowany i regionalny tłuszcz gruby.

Można zauważyć, że rozwój i stosowanie nawozów z kwasem humusowym ma szerokie perspektywy. Tylko nawozy z kwasem humusowym mogą być wykorzystywane do realizacji zazielenienia nawozów rolniczych w celu promowania i promowania produkcji i rozwoju zielonych produktów rolnych.