Strona główna > Aktualności > Treści

Wzmocnienie aminokwasów

Aug 02, 2017

Aminokwasy mają ogromny wpływ na wzrost i rozwój upraw. Aminokwasy Wielu pracowników rolnych twierdzi, że aminokwasy są "nawozami korzeniowymi". Głównym działaniem na system korzeniowy jest stymulacja podziału i wzrostu korzeniowych komórek merystemu, zwiększenie wtórnego korzenia, zwiększenie korzenia, wydłużenie korzenia aminokwasu i ostatecznie zwiększenie wchłaniania wody i składników odżywczych przez rośliny.

Aminokwasy do rośliny po roślinie mają stymulować główną rolę w zwiększaniu siły oddechowej, zwiększoną fotosyntezę, zwiększoną aktywność enzymatyczną, Aminokwas, dzięki czemu owoce z góry zabarwiają się dojrzałe, o wysokiej wydajności i zwiększają produkcję.

Zwiększa odporność roślin na fosfor i potas; Aminokwasy poprawiają odporność roślin; wzrost roślin, zwłaszcza fotosynteza ma wyjątkową rolę w promowaniu, może zwiększyć zawartość chlorofilu roślinnego, poprawić aktywność enzymów, promować przenikanie dwutlenku węgla, aminokwasów, dzięki czemu bardziej żywiołowy fotosynteza, w celu poprawy jakości upraw, zwiększenia zawartości Vc i cukru mają ważna rola.

Aminokwas jest najbardziej podstawową substancją, która stanowi białko biologiczne i jest związana z aktywnością życiową. Jest to podstawowa jednostka cząsteczki białka w organizmie i jest ściśle związana z biologiczną aktywnością życiową. Ma specjalne funkcje fizjologiczne w przeciwciele, Aminokwas jest jednym z niezbędnych składników odżywczych w organizmie.

(Azot, fosfor, potas, żelazo, miedź aminokwasowa, mangan, cynk, glin, bor, itp.), Które są potrzebne do wzrostu i rozwoju roślin, Aminokwas z użyciem swojego aminokwasu jako substratu, wykorzystując jego olbrzymią aktywność powierzchniową oraz zdolność adsorpcji i retencji, poprzez kompleksowe i kompleksowe tworzenie organicznego, nieorganicznego kompleksu. Ten nawóz może nie tylko utrzymać dużą liczbę elementów powolnego uwalniania i pełnego wykorzystania, aminokwasów, ale także zapewnić stabilność pierwiastków śladowych i długotrwały efekt. Ma dobry wpływ na poprawę oddychania roślin, poprawę procesu redoks roślin i promowanie metabolizmu roślin.

Może promować fotosyntezę i powstawanie chlorofilu oraz może promować i aktywować procesy fizjologiczne i biochemiczne, takie jak aktywność tlenku, aminokwasów, aktywność enzymu, kiełkowanie nasion, wchłanianie składników odżywczych i wzrost korzeni i rozwój. W szczególności jego powinowactwo do roślin jest porównywalne z jakąkolwiek inną substancją. Amino Acid Skuteczność zestawu nawozów aminokwasowych długotrwałego nawozu organicznego, szybkiej dawki nawozu, stabilności nawozu i wydajności mikro-nawozu jako całości. Oto główne omówienie nawozu w stosowaniu aminokwasów w rolnictwie.

Promowanie tworzenia się agregatów gleby: agregaty gleby są podstawową jednostką struktury gleby. Stosowanie aminokwasów może zmienić zawartość soli w glebie jest zbyt wysoka, alkaliczne aminokwasy zbyt silne, wysoce zdyspergowane cząstki gleby, struktura gleby o słabych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz sprzyjają tworzeniu się agregatów glebowych, stosowaniu aminokwasów, gęstość nasypowa gleby znacznie się zmniejszyła, Aminokwas - całkowita porowatość gleby. Odpowiedni wzrost zdolności zatrzymywania wody pomoże poprawić zdolność gleby do nawożenia i wody, aby stworzyć dobre warunki do wzrostu i rozwoju korzeni roślin.